KANAALS MICROFOON MIXER (MONO)

USB 7007 - 8-Kanaals microfoon mixer

USB 7006 - 4-Kanaals microfoon mixer

KANAALS MICROFOON MIXER (MONO)

4 kanaals Microfoon mixer

Echo met vertraging