3-weg scheidings filter 400watt 8 Ohm

2-weg scheidings filter 2-kHz 8 Ohm

Bass cross-over

300 Watt 500 Hz/12 dB

3 Weg cross-over

300 Watt 500 Hz - 4500 Hz/12 dB

Crossover FW-3200 3-Weg

150 Watt frequentie 700 Hz / 3.2kHz

Crossover FW-2200 2-weg

100 Watt Frequentie 2,7 kHz

Filter met Satelliet aansluiting

100 Watt Frequentie 20-400Hz

FW-156 3-Weg met Terminal

50 Watt Frequentie: 800/4000 Hz

Subwoofer Filter 4 Ohm

400 Watt frequentie 120Hz

Subwoofer Filter 4 Ohm

600 Watt frequentie 120Hz

2 Weg crossover

100 Watt Frequentie 2 / 2,5 / 4kHz

2-Weg crossover

250 Watt / 12dB / 8 Ohm

3-weg crossover 6dB, 8 Ohm

400 Watt

2 Weg Cross over filter 8Ohm

300 Watt frequentie 3.5kHz

Cross over filter 8Ohm

250 Watt frequentie 4kHz

Cross over filter 8Ohm

300 Watt frequentie 4kHz

Cross over filter 8Ohm

300 Watt frequentie 3.5kHz

Cross over filter 8Ohm

300 Watt frequentie 4kHz

Cross-over 8Ohm 250 Watt

250 Watt frequentie 4kHz

Cross over filter 8Ohm

250 Watt frequentie 4.5kHz

Passieve cross-over

1000 Watt